De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, neemt u dan alstublieft contact op met Computerhulp Westland via 0174-708511 en noem ons de afzender en het e-mailadres waar de e-mail naartoe is gezonden. Verwijdert u daarna het originele bericht.
Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn gescand op de bij ons bekende virussen. Niettemin adviseren wij u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen alvorens ze te openen. Computerhulp Westland en zijn medewerkers sluiten elke aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

The information contained in this communication is intended to be only for the addressee. Any use by third parties, and disclosure, copying, or distribution of this information is prohibited. If this email is received in error, please contact Computerhulp Westland on 0174-708511 quoting the name of the sender and the email address to which it has been sent and then delete it.
Please note that neither Computerhulp Westland nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any attachments.

Computerhulp Westland.

Voor al uw computer oplossingen.
ICT gerelateerde zaken.
Advies, beheer en verkoop.